Onze vereniging
DYNATEK CLASSIC
Ritkalender
Foto's
Links
Members
Algemeen:
Startpagina
CONTACT
Reglement Cicli
Clubreglement

Reglement Cicli

De Cicli TOERTOCHT staat open voor alle wielertoeristen, zowel clubs als individuelen, ongeacht hun lidmaatschap bij één of andere federatie of verbond.

Alle deelnemers, alsook de volgwagens worden geacht de wegcode te kennen en deze strikt na te leven. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico's welke deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.

Iedere deelnemer dient in orde te zijn met de verzekering wat betreft burgerlijke aansprakelijkheid. In géén geval kunnen de inrichters verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen waarvan een deelnemer het slachtoffer is of door hem veroorzaakt werd.

De deelnemers volgen de op het wegdek aangebrachte pijlen of de pijl/bebording bevestigd aan palen langs de weg.

De tocht wordt verreden volgens het principe van vrije start aan een vrij tempo.
Zie ook de starturen en sluiting controles aangeduid op de stempelkaarten.
Alle controles zullen plaats vinden op basis van een gemiddelde snelheid van maximaal 30 km/uur en minimaal 22 km/uur.

Deelname is alleen mogelijk voor geregistreede deelnemers.
Elke deelnemer ontvangt een persoonlijke controlekaart en polsbandje. Deze dienen aan iedere controlepost persoonlijk aangeboden te worden. Zonder controlekaart kan men niet genieten van de bevoorradingen onderweg. Een slechte of niet afgestempelde controlekaart geeft géén recht op de gratis tombola. Bevoorrading wordt enkel toegestaan op vertoon van het controlepolsbandje.

I
edere deelnemer met een correct afgestempelde controlekaart neemt deel aan de gratis tombola (+/- 350 tombola prijzen).

V
oor het winnen van één van de hoofdprijzen zijnde de 2-racefietsen en tal van andere waardevolle prijzen hiervoor dient het luik aan de controlekaart , degelijk ingevuld, vóór de start in de gele-box gedeponeerd worden.

De trekking vindt plaats rond 15h15. De winnaar moet in de zaal aanwezig zijn.

I
edere deelnemer verklaart zich in een goede gezondheid en lichamelijke conditie te bevinden.

De deelnemer erkent door zijn inschrijving kennis te hebben genomen van dit reglement.
CONTACT
Clubreglement